Skolbanken Logo
Skolbanken

Min familj och mitt hem.

Anpassad grundskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 17 september 2020

En familj kan se ut på olika sätt. Vi ska ta reda på mer om våra familjer och om våra hem.

Syfte

Du ska lära dig mer om din familj och ditt hem. Du ska lära dig att familjer kan se olika ut och att vi bor på olika sätt.

Centralt innehållKunskapsmål

 

 • Du ska kunna berätta med ord, tecken eller ordbilder vem som ingår i din familj.
 • Du ska känna igen namnen på de som finns i din familj.
 • Du ska känna igen din adress.

Övergripande mål i Lgr11

 

Arbetssätt

Målen enligt ovan ska du uppnå genom att vi arbetar med...

 

 • att fotografera ditt hus och ditt rum.
 • att göra en bok om dig och din familj och berätta om den för dina klasskamrater.
 • att leta upp ditt hus på Google map.
 • att sätta upp namn och adress 

Bedömning


Vi kommer fortlöpande att bedöma din utveckling med stöd av:

 • samtal med dig om din familj
 • att observera dig när du arbetar och berättar för dina klasskamrater
 • diskussioner med kollegor

Dokumentation

Vi kommer under arbetets gång:

 

 • lyssna av och tolka eleverna

Läroplanskopplingar

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

skapa genom bild, musik och slöjd,

undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Fotografering och filmande.

Sverige och världen, platser som har betydelse för eleven.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, jämställdhet och relationer.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback