Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

HISHIS01b

Historiebruk i Robin Hood

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 17 september 2020

Vi undersöker tillsammans hur historien används i filmen Robin Hood.

Syfte / Mål

  1. Att introducera begreppet historiebruk
  2. Att träna sig i att analysera historiebruk i populärkultur

 

Material

s. 12-15 i Perspektiv på historien 1b

Filmen "Robin Hood"

 

Arbetsuppgifter

  1. Enskild uppgift. Förberedelse inför att se filmen (OneNote)
  2. Filmlogg (OneNote)
  3. Gruppuppgift - Diskutera filmen (OneNote)

 

Examinerande uppgift

Analys av historiebruket i filmen Robin Hood (Unikum)


Läroplanskopplingar

Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt och nyanserat förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med nyanserade omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.

Eleven kan utförligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.

Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Hi1B - Historiebruk i Robin Hood

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback