Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Matematik ht åk 1

Prästslättsskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 17 september 2020

Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering av mål (det du ska kunna)

 • Skriva siffror och räkna antal 0-10
 • Uppdelning av talen 0-10
 • Förstå begreppen: fler än, färre än, dubbelt och hälften
 • Udda och jämna tal
 • Mönster i färg, form och antal
 • Förstå likhetstecknets betydelse
 • Addition och subtraktion 0-10
 • Jämföra längder: cm och m
 • Klockans hela timmar
 • Räkna upp till 50
 • Talraden upp till 10

Underrubrik 1


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Matriser i planeringen
Matematik ht åk 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback