Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F

Skriva olika sorters texter

Vaksalaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 17 september 2020

Vi kommer att jobba med olika texttyper och deras typiska drag.

Du kommer att lära dig om och träna på att själv skriva olika sorters texter med temat Höst. Vi använder oss av arbetssättet "Kuben" där vi utforskar ett ämne ur olika aspekter. Dessa texter kommer bearbetas enskilt och i grupp utifrån skrivprocessen då vi också tränar på att ge och ta emot respons. Varje elev kommer att bidra med minst en text i klassens textsamling "Höst"


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter