Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Kroppen NO åk 2 Ht20 Pluggparadiset

Pluggparadiset, Uppsala · Senast uppdaterad: 17 september 2020

Vi ska lära oss om kroppen och vikten av god hälsa. Hur fungerar kroppen, vilka delar finns och vad gör vi med våra sinnen?

Vad ska vi lära oss

 • God hälsa och vad vi ska tänka på för att kroppen ska må bra
 • Namn på flera av kroppens olika delar och organ
 • Hur några kroppsdelar och organ fungerar
 • Vilka sinnen vi har
 • Hur vi uppfattar och upplever vår omvärld med hjälp av våra sinnen

Undervisning

 • Läsa, skriva, berätta och rita faktatexter om kropp och hälsa
 • Ta reda på fakta, besvara frågor och få svar på olika funderingar
 • Ta del av varandras kunskaper genom samtal och diskussioner
 • Leta efter fakta i böcker och på internet 
 • Titta på filmer och bildspel om hälsa, kroppen och sinnen
 • Arbeta praktiskt med undersökningar

Bedömning

Du ska kunna

 • beskriva några förhållanden kring kropp och hälsa
 • namnge flera kroppsdelar, organ och sinnen
 • beskriva några av kroppen- och organens funktioner
 • förklara hur vi uppfattar vår omvärld med våra sinnen

Du visar det genom att

 • delta aktivt vid lektionerna
 • delta och vara aktiv vid diskussioner, presentationer och samtal
 • delta och genomföra undersökningar 
 • dokumentera ditt arbete

Läroplanskopplingar

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback