Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

9

F Ö R S T A V Ä R L D S K R I G E T

Linghemsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 17 september 2020

I det här området kommer vi att arbeta med Ideologier, kolonier, ryska revolutionen och första världskriget

Historia åk  9

Veckorna 36-40

Tema: 

I det här området kommer vi att arbeta med Ideologier, kolonier, ryska revolutionen och första världskriget Förmågor att utveckla:

  • Att använda ett historiskt referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter och utvecklingslinjer

  • Att använda historiska begrepp

  • Tolka och värdera källor för att skapa historisk kunskap

Innehåll:

  • Den europeiska dominansen 

  • Det första världskrigets orsaker och följder

  • Studera hur demokratiska samhällen har vuxit fram: Rösträtt för män och kvinnor, ideologiernas framväxt 

  • Historiska berättelser från första världskriget som skildrar människors upplevelse av kriget

  • Ryska revolutionen


(Liberalism, Socialism, Konservatism, Kommunism), Nationalism, Kolonialism, Imperialism, demokrati, rösträttsrörelsen, feminism, suffragetter, Första Världskriget, Ryska Revolutionen, Ubåtskriget, Ententen och Trippelententen, Stormakter (Österrike-Ungern, Osmanska Riket, Ryssland, Tyska riket, Frankrike, USA, Italien), Svarta veckan, Öst- och Västfronten, Skyttegravskrig, Versaillesfördraget, Nationernas Förbund, Totalkrig, Bolsjeviker, Sovjeter


Personer: Bismarck, Gavrilo Princip, Nikolaj, Woodrow Wilson, Lenin, Clemenceau, Lloyd George, Emmeline Pankhurst, 

Platser: Sarajevo, Marne, Versailles, Somme, Verdun Undervisning och material:

Google-presentationer, lärobok, film/video, föreläsning/genomgång


https://www.ne.se/play/kunskapsmedia/program/sol7133

https://www.youtube.com/watch?v=g0LLrwkjpbY


https://app.studi.se/l/maktbalans-och-allianser


https://sverigesradio.se/avsnitt/1089139Filmtips: Testament of youth, Suffragetterna (svtplay) En långvarig förlovning, 1917 (ser vi tillsammans i klassen), War horse (2011), 

Boktips På västfronten inte ett nytt

Examination och återkoppling:

Första världskriget:

Kunskapskontroll i form av:

Faktakontroll

Fördjupningsarbete (muntlig presentation)  
Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.

Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback