Skolbanken Logo
Skolbanken

Dans

Borgmästarskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 22 september 2020

Varje dag har vi ett danspass i klassen. Under detta pass ingår fysisk dans, men också samspel med klasskompisar och att träna på att välja.

Varje dag har vi ett danspass i klassen.

Under detta pass ingår fysisk dans, men också samspel med klasskompisar och att träna på att välja.

I taket snurrar discolampan, på smartboarden spelas musikvideos och musiken strömmar ut genom högtalarna. Elever och personal dansar utifrån egen förmåga och delar glädjen med varandra.

 


Läroplanskopplingar

välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,

undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika kulturer och traditioner.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.

Sång- och danslekar.

Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.

Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.

Matriser i planeringen
Dans
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback