Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

6 - 9

Spanska Åk 6 20/21

Fagerhultsskolan, Härryda · Senast uppdaterad: 17 september 2020

Visste du att nästan 470 miljoner människor i världen pratar spanska? Under kommande veckor kommer du att få lära känna den spansktalande världen. Du kommer, genom google maps, texter och videos, få lära dig mer om platserna där språket talas

Vad ska vi arbeta med?

Du ska få träna på att formulera dig muntligt och skriftligt. Du ska i slutet av arbetsområdet kunna besvara följande frågor:

Hur kan jag formulera mig muntligt så att lyssnarna förstår?

 

Vilka länder ingår i den spansktalande världen?

 

Du ska också kunna använda väderuttryck och kunna namn på årstider, månader och veckodagar.

Hur ska vi arbeta?

- Muntliga och skriftliga uppgifter såväl enskilt, som i par eller grupp.

- Gemensamma genomgångar, exempeltexter och mallar.

- Quizlet för ordinlärning.

- Vi använder Google maps, videos och texter för att lära mer om spansktalande länder.

- Checklistor och självskattning.

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Du väljer vilket spansktalande land du vill presentera. Du får också gärna komma med egna idéer och förslag i undervisningen.

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Genom aktivt deltagande på lektionstid.

Muntlig presentation på spanska om valfritt spansktalande land.

Sammanställa information om valfritt spansktalande land och presentera i smågrupper.

Skriva en sammanfattning av ett spansktalande land.

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

Löpande planering med läxor och uppgifter finns i Classroom. Veckoplanering delas här varje vecka.

 

V.36

  • ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? Kommande veckor kommer du bl. a att få lära dig grundläggande fraser i spanska, att räkna till tolv och färgerna

V.38

  • Kap 3. "tengo trece años"
  • Att berätta vad man heter och hur gammal man är me llamo-te llamas, tengo-tienes
  • Sång med räkneord räkneord 1-13
  • Läxa på onsdagen den 16 September: att presentera sig skriftligt på spanska

 

 

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.

Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Prov i spanska 14/10
Läxa på onsdagen den 16 september