Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Geografi

·

Årskurs:

3

SO: Geografi

Påskagängets skola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 17 september 2020

Nu ska vi resa runt i världen. Vi börjar med lilla Dalby och zoomar sedan ut till hela världen.

Vad ska vi lära oss?

- Enkel fakta om Dalby, Skåne, Sverige, Europa och världen (världsdelarna).
- Söka fakta på nätet. 
- Skriva faktatext (svenska) om länder. 
- Läsa faktatexter om Sverige och andra länder. 
- Olika begrepp som kommun, landskap, invånare, valuta, politik, religion och sevärdheter.
- Lära oss lite om källkritik.
- Kartor.

Hur ska vi lära oss?

- Läsa faktatexter.
- Lyssna på genomgångar.
- Rita bilder.
- Se filmer.
- Skriva faktatexter.
- Jobba utifrån cirkelmodellen (samla fakta - skriva gemensamt - skriva enskilt).
- Diskutera i helklass och i grupp. 
- Titta på kartor (digitala och analoga) och förstå dem. 

Hur ska vi visa att vi har lärt oss?

Du visar att du har lärt dig geografi genom att lyssna och delta aktivt på lektionerna, skriva faktatext om ett land (begrepp), göra uppgifter och vara med i diskussioner.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback