Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Biologi

·

Årskurs:

7 - 9

Matens kemi och Matspjälkning

Gränbyskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 1 oktober 2020

Varför behöver vi äta? Vilka ämnen finns i maten? Vad händer i kroppen med maten vi äter? Var bryts näringen ner?

Ämnesmål till dig som elev

Vi kommer att arbeta med området Matspjälkningen och Livets kemi under v 34-v42. Området omfattar både biologi och kemi.

Efter avslutat område är målet att du vet mer om

Fotosyntes och cellandning

 • Hur man kan beskriva vad som sker vid fotosyntesen och cellandningen.
 • Sambandet mellan fotosyntesen och cellandningen.

Våra näringsämnen/fördoämnen

 • Vilka  5 näringsämnen vi behöver
 • Uppbyggnad av näringsämnet
 • Vad kroppen behöver näringsämnet till.
 • Redogöra för hur vår hälsa påverkas av vår kost. Motivera fördelar och nackdelar.
 • Vilka livsmedel som innehåller olika näringsämnen.

Matspjälkningen

 • Redogöra för vilka organ som finns i matspjälkningskanalen,.
 • Beskriva hur, och var födan bryts ner under matspjälkningen samt vilka enzymer som sköter matspjälkningen
 • Kunna redogöra för några sjukdomar kopplade till matspjälkningen.

Laborationer

 • Kunna redogöra för de laborationer vi gjort under området.

Arbetsformer

Du kommer att få utveckla dina förmågor genom

 • genomgångar
 • diskussioner 
 • laborationer (planering, genomförande, utvärdering)
 • filmer
 • egna uppgifter, t ex instuderingsfrågor

Bedömning

Dina kunskaper inom området kommer att bedömas genom

 • diskussioner 
  • skilja fakta från värderingar, formulera ställningstaganden och beskriva tänkbara konsekvenser
  • förklara naturvetenskapliga begrepp och modeller
 • laborationer
 • inlämningsuppgifter
 • läxförhör
 • prov vecka 42(8D tisdag, 8E torsdag)

Till provet ska du läsa på följande:

 • Våra gemensamma anteckningar i din skrivbok
 • Testa Dig självfrågor i boken.
 • Instuderingsfrågor i studiehäftet.
 • Laborationerna vi gjort tillsammans.
 • Om du vill läsa mera så finns det i Biologiboken sidan (230-237)238- 241, Kemiboken s.224-237.

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback