Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

6

Perspektivet HÄLSA

Ljungsbro skola 7-9, Linköping · Senast uppdaterad: 4 januari 2021

Hur ska vi tänka för att få balanserad kosthållning?

Syfte

I arbetsområdet hälsa fortsätter du utveckla arbetsprocessen samt

  • medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser
  • kunskaper om kulturella variationer och traditioner i olika hushåll

Begrepp du ska behärska

 


Läroplanskopplingar

Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.

Bakning och matlagning och olika metoder för detta.

Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.

Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag.

Måltidens betydelse för gemenskap.

Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.

Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Därutöver kan eleven föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.

Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.

Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Därutöver kan eleven föra utvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.

Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.

Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Därutöver kan eleven föra välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.

Matriser i planeringen
HKK åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter