Skolbanken Logo
Skolbanken

Musik och rörelse Hackspetten

243731 Förskolan Sätragårdsvägen 8, Stockholm Skärholmen · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Musiken är en stor del av barnens utbildning på förskolan. Barnen på Hackspetten älskar att lyssna på musik och röra sig. Hur kan musiken kopplas till våra verksamhetsmål? Hur kan vi använda musik i den dagliga utbildningen? Hur kan vi hitta platser och fler tider under dagen då barn rör sig mer? Hur möjliggör vi att barn rör sig under hela dagen?

Planering för musik användning:

Användning av orangea rummet. Vi har utformat ett rum där barnen har möjlighet att musicera och utveckla sin fantasi kring musik och rörelse. Ett rum där vi kan arbeta utifrån olika teman.

Vi planerar att introducera materialet och instrumenten i orangea rummet. Vi kan använda samlingen som ett forum för att prata om instrumentens olika namn och egenskaper samt hur vi förhåller oss till dem, hur vi kan använda materialet och tar hand om dem. 

Vi vill använda av oss av digitala verktyg och projicering för att introducera instrument. Projicera och prata om de olika instrumenten. För att ge barnen möjligheten att lyssna på varandra och ge barnen utrymme att resonera och uttrycka sina tankar kan vi arbeta i våra fasta grupper. Varje grupp kan arbeta med de olika instrumenten, skapa egna instrument, spela instrument som vi har i samband med digitala appen Garageband som barnen redan har börjat prova. 

Vi vill använda stora hallen mer för planerade undervisningsstunder kring rörelse. 

Spela olika slags musik, röra sig i tempot man hör, röra sig i olika slags tempo. Vi kan använda oss av projicering för att synliggöra olika kulturer, olika musiksorter, t.ex. musik från olika länder, hur låter det, vilka instrument använder dem? Hur rör de sig enligt musiken? 

Vi vill använda musiken som ett medel att uttrycka känslor, vad väcker musiken för känslor? 

Vi planerar att använda oss av tyger, plastband med blompinnar för att utveckla rörelsen och använda olika rekvisita. Rörelse och estetik. Fantasin utvecklas och modet att röra sig fritt och på eget sätt uppmuntras. 

Vi planerar att använda oss mer av Yria sånger. 

Hur använder vi musiken för återhämtning? Använda sig av lugn musik för att ge barnen tid och utrymme att varva ner och slappna av. Vi planerar att ha yoga stunder för de barnen som vill, använda barnens fantasi för att meditera. 

Vi planerar att ha musik som ett komplement till skapande. Lugn musik till skapande (måla eller lera). 

Vi planerar att använda musik i leken, t.ex. ljud i skogen. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback