Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

2

SvA åk 2

Kristdalaskolan, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 11 oktober 2020

Svenska som andraspråk åk 2

Kursplan i ämnet

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

 

Arbetssätt och undervisning

Genomgång varje vecka i ny text i läseboken Diamantjakten. Individanpassade uppgifter från arbetsboken så att eleven förstår texten och handlingen. Bland annat tas uppgifter från Diamantjaktens kompletterande lärarhandledning för språkstödjande undervisning för att underlätta förståelsen för texten. Samtal kring texternas budskap. Genomgång av nya ord och begrepp. 

 Arbete med andra läromedel som till exempel uppgifter från Språkkraft, Briljant och Språkis kommer också kombineras i undervisningen tillsammans med film, spel och arbetsblad. 

Visa vad du lärt dig

Läsa upp en elevlära text. Kunna förklara vissa ord. Kunna besvara frågor från innehållet. Utveckla språket, både skriftligt och muntligt. 

Tidsram

Läsåret 20/21

Bedömning

Formativ bedömning under läsårets gång. Summativ bedömning för att se progressionen mer konkret, till exempel på diagnoser i Prima Matematik 2a.

Jag kommer bedöma dina förmåga att läsa upp en elevlära text.

Jag kommer bedöma din ordkunskap och läsförståelse.


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback