Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Teknik

·

Årskurs:

1

Teknik-mitt liv som grej

Sunnerstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 20 september 2020

Vi jobbar med vardagsteknik baserat på filmerna ”Mitt liv som grej”.

Vi kommer att: 

 • Titta på på filmer om tekniska lösningar vi människor använder oss av dagligen. 
 • Samtala och diskutera om vad teknik och framförallt vardagsteknik är. 
 • Skriva, rita och läsa om vardagsteknik. 
 • Arbeta praktiskt med- och undersöka vardagsteknik och hur detta fungerar.

 

Du kommer få lära dig att/mer om:

 • Vad begreppet teknik är, och vad vardagsteknik är. 
 • Återberätta utifrån våra samtal och filmerna vi ser. 
 • Koppla människans användande av teknik till vardagen och ditt dagliga liv. 
 • Undersöka tekniska lösningar, hur de är uppbyggda och fungerar.
 

Du visar att du lärt dig detta genom att:

 • Delta i våra samtal och koppla det vi samtalar om till ditt dagliga liv och tekniska lösningar du använder i vardagen. 
 • Skriva och rita om teknik utifrån filmerna vi ser på och våra gemensamma diskussioner. 
 • Återberätta utifrån filmerna och relatera detta till din egen användning av teknik. 
 • Kunna använda några av de begrepp vi arbetat med och samtalat om relaterat till programmering, vardagsteknik och tekniska lösningar. 
 • Gemensamt i grupp kunna undersöka olika tekniska lösningar och titta på hur dessa är uppbyggda och fungerar.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback