Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4

NTA - Från frö till frö

Hässelbygårdsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 5 januari 2021

Vi ska följa en växt från frö till frö genom att du själv kommer att så och förhoppningsvis skörda din egen planta. Du ska sköta om din växt och lära dig vad den behöver för att utvecklas. Du ska få lära dig om samspelet i naturen mellan växter och djur. Projektet avslutas med att du tillsammans med en klasskamrat ska göra en plansch där du får chans att visa dina kunskaper som du lärt dig inom området.

Det här kommer du att få undervisning om:

 • Växtens betydelse i näringskedjor och som ekosystemtjänst.

 • Frö och blommans delar, samt växternas anpassningar till olika livsmiljöer.

 • Systematiska undersökningar av fröer och plantor.

 • Pollination

 • Växternas användning och påverkan av människan, livsvillkor och syn på naturen.

 • Forskares upptäckter, ex. Linné och Darwin.

 • Dokumentation av undersökningar

Det här ska du lära dig:

  • Utveckla förmågan att genomföra systematiska undersökningar.

  • Förklara hur fröer gror.

  • Förklara fotosyntesen.

  • Förklara pollinering.

  • Förklara hur växterna samspelar med andra organismer, t.ex. när det gäller konkurrens, fröspridning och pollinering.

  • Beskriva vilken nytta växterna har för människan.

  • Berätta om någon vetenskaplig upptäckt och hur det har påverkat människan levnadsvillkor och syn på naturen.

  • Utveckla dig i att samtala om och diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet och människans beroende av och påverkan på naturen.

Så här ska vi arbeta:

 • Genomföra undersökningar.

 • Plantera fröer och följa utveckling från frö till frö. 

 • Dokumentation av undersökningar.

 • Läsa texter

 • Titta på filmer.

 • Diskussioner i grupp och helklass.

Så här kommer dina kunskaper att bedömas: 

Hur väl du kan:

 • planera och genomföra undersökningar som rör fröer, plantor och pollinering.

 • jämföra egna och andras resultat.

 • dokumentera undersökningarna i text och bild.

 • förklara hur fröet gror, plantan växer med hjälp av fotosyntesen.

 • Beskriva  hur växterna samspelar med sin omgivning i olika situationer, ex. vid fröspridning eller pollinering.

 • beskriva vilken nytta människan har av växter och hur det påverkar växternas livsvillkor.

 • berätta om någon vetenskaplig upptäckt som har påverkat människan. 


  Läroplanskopplingar

  använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

  genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

  använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

  Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

  Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

  Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

  Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

  Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

  Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

  Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

  Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

  Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

  Matriser i planeringen
  Frö till frö åk 4
  Uppgifter

  Innehåller inga uppgifter