Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3), Bild, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Tema: Människokroppen

Vikaskolan, Falun · Senast uppdaterad: 20 september 2020

Kroppen är spännande att veta mer om. Hur kan vi känna olika smaker? Varför måste vi äta och vart tar maten vägen? Hur fungerar hjärtat och varför behöver vi ett skelett? Du kommer att få lära dig saker om din egen kropp och hur den fungerar. Du kommer också att få göra experiment som handlar om din kropp och dina sinnen.

Till eleverna

Målet med arbetet är att:

 • prata om och benämna några av de viktigaste kroppsdelarna och organen
 • få insikt kring olika kroppsdelars funktioner
 • känna till och kunna prata om våra sinnen
 • få förståelse för vad kroppen behöver för att må bra (vår hälsa)

Under arbetets gång kommer vi att:

 • titta på filmer
 • läsa faktatexter om kroppen
 • göra bilder, gemensamt och i grupp
 • diskutera i stor och liten grupp
 • göra fysiska övningar
 • göra olika experiment med våra sinnen


Du kommer redovisa ditt arbete genom:

 • att diskutera med klasskamrater
 • delta i experiment
 • genom bild och samtal visa dina kunskaper om kroppsdelar och organ

 

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • namnge några kroppsdelar och organ och berätta hur de fungerar
 • namnge och berätta om våra sinnen
 • delta aktivt i experiment och diskussioner
 • ge exempel på vad du kan göra för att din kropp ska må bra

 

Kopplingar till Lgr 11 och till kursplaner i ämnet / ämnena

Kunskapskrav i årskurs 3

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Matriser i planeringen
Kroppen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback