Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema: Kroppen

Vikaskolan, Falun · Senast uppdaterad: 20 september 2020

Vi arbetar med tema kroppen för att eleven ska få lära sig om sina kroppsdelar och dess funktioner och stärka sin jaguppfattning.

Målet för temat kroppen:

 • Vi arbetar med tema kroppen för att eleven ska få lära sig om sin kropp.
 • Det är bra för eleven att lära sig vilka ord, bilder och tecken som kan användas när eleven pratar om sin kropp och vill berätta om den för någon annan. Till exempel om eleven har ont någonstans.

Specifika mål:

 • Veta vad de olika kroppsdelarna sitter.
 • Veta vad de olika kroppsdelarna heter.
 • Kunna delta i samtal om hur hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
 • Kunna delta i experiment som aktiverar våra sinnen. 
 • Kunna använda ord, tecken och symboler inom ämnet.

Arbetssätt:

 • Läsa och titta i böcker om kroppen.

 • Titta på filmer om kroppen.

 • Sjunga och göra rörelselekar.

 • Rita av oss själva.

 • Genomföra olika experiment som påverkar våra sinnen

 Bedömning:

- Du ska kunna flera kroppsdelar och deras funktioner.

- Du ska kunna några sinnen.

- Du ska veta hur kost och motion påverkar kroppen och hur du mår. 


Läroplanskopplingar

skapa genom bild, musik och slöjd,

använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,

välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,

använda kunskaper om människa och natur,

jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra

Samband mellan mat och hälsa.

Människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner.

Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktion.

Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer och beroendeframkallande medel.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback