Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 2

Barnkonventionen

Norrtullskolan åk F-6, Söderhamn · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Ett arbetsområde om Barnkonventionen. Vi diskuterar barns rättigheter och skyldigheter i Sverige. Vi kommer även att prata om hur barn i andra delar av världen har det i sin vardag. Vi kommer tillsammans med kulturskolan sjunga sånger kopplade till barnkonventionen samt arbeta med texterna för att öka förståelsen för dess innehåll och budskap. Samtidigt lär vi oss fler svenska ord.

Syfte och mål:

Att eleverna ska reflektera och skapa sig förståelse för barns rättigheter och skyldigheter i Sverige och i andra delar av världen.

Arbetssätt:

  • se på en film om FN och barnkonventionen.
  • läsa några av barnkonventionens artiklar.
  • samtala om barnkonventionens innehåll.
  • rita bilder till barnkonventionens artiklar.
  • läsa böcker om barnkonventionens artiklar.
  • sjunga sånger kopplade till barnkonventionen och att vara vänner.

Bedömning:

  • du kan berätta om en eller flera rättigheter och skyldigheter som barn har i Sverige och andra delar av världen enligt barnkonventionen
  • du deltar i diskussioner och arbetsuppgifter som vi gör.

Läroplanskopplingar

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback