Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Matematik - Beta kap. 1

Lindbackens skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 21 augusti 2021

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Vad ska du lära dig?

 • metoder för att räkna addition, subtraktion, multiplikation och division
 • välja och använda lämpliga räknesätt och metoder i olika situationer
 • samband mellan tal i bråkform och i decimalform
 •  tolka tallinjer med tal i decimalform
 • läsa och uttrycka tal i decimalform
 •  förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begrepp i kapitlet
 • samband mellan tal i bråkform och decimalform
 • vilket värde en siffra representerar beroende av sin position, sin plats, i ett tal
 • utföra beräkningar i huvudet med tal i decimalform, med alla räknesätt
 • göra jämförelser mellan tal i decimalform
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om  de matematiska begreppen
 • begreppen: term ,summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot, förkortning, bråkform, decimalform, platsvärde, utvecklad form, position, tiondelssiffra, hundradelssiffra

Hur ska du lära dig?

Genom att:

 • lyssna och delta aktivt vid genomgångar
 • räkna i matematikboken Beta
 • andra uppgifter du får tex  digitalt och arbetsblad, gruppuppgifter.
 •  lyssna och delta aktivt vid genomgångar för att bland annat träna din muntliga förmåga.
 • se på filmade genomgångar
 • arbeta enskilt, i par och i grupp med problemlösning, begrepp, metoder utifrån de uppgifter som du får för att befästa dina kunskaper.
 • resonera tillsammans med dina klasskamrater för att träna och utveckla dina matematiska resonemang.

Vad ska bedömas?

 Dina kunskaper inom talområdet genom:

- diagnoser

- skriftliga prov

- muntliga prov


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback