Skolbanken Logo
Skolbanken

VATTEN

Långhundra förskola, Knivsta · Senast uppdaterad: 24 september 2020

Vi vill på ett lekfullt och utforskande sätt skapa förståelse för vatten i olika former samt lära mer om naturvetenskap, utveckla språket, leken och fantasin.

PLANERING: Vad vill vi att barnen skall lära sig, förmå och förstå ?

Syfte: Vi vill på ett lekfullt och utforskande sätt skapa förståelse för vatten.

Barns intresse och initiativ : Vi har sett att barnen är intresserade av vatten i alla former. De experimenterar, undersöker och skapar.

Förståelse : Att barnen genom ett lekfullt sätt utvecklar sina kunskaper om vatten och naturvetenskap.

Förmågor: Att samarbeta, kommunicera och upptäcka. Att undersöka och utforska genom att skapa och experimentera både enskilt och i grupp.

Pedagogens förhållningssätt : Aktivt och med forskande.

Aktiviteter : 

  • Experiment
  • Teckna
  • Måla
  • Skapa
  • Konstruktion
  • Litteratur : Pelles experiment om vatten samt Blött sött och salt - allt om vatten

Kännetecken och kriterier för att barnen lär : 

  • iakttar, utforskar och samspelar med varandra
  • problemlöser och använder nya strategier i att upptäcka, prova och skapa.

Utvärderingssätt : reflektion och analys utifrån all dokumentation.

 

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter