Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7 - 9

Sex och relationer

Söderskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 15 september 2021

Du genomgår just nu en stor förändring i ditt liv, processen där du går från att vara ett barn till att bli vuxen. Mycket förändras och det kanske väcker många frågor. I denna kursen kommer vi förhoppnings besvara dina frågor och lära dig livsviktig kunskap.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I denna kurs kommer du lära dig mer om puberteten, din hälsa, kärlek, sex och relationer. Vi kommer även behandla frågor om identitet och jämställdhet. Du kommer ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

-samtala, diskutera, argumentera, granska och ta ställning i frågor som rör sex och relationer.

-sätta sig in i andras situationer för en ökad förståelse av olikheter.

Du kommer att få lära dig att:

- beskriva människans sexualitet och reproduktion

- samtala och diskutera kring frågor om olika sorters sexualitet

- beskriva olika metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter

- förstå att även vårt sexuella liv lyder under samhällets lagar

- diskutera frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar

- ta ställning i frågor om exempelvis graviditeter och abort 

Bedömning - vad och hur

  • Din förmåga att samtala om frågor om relationer, fortplantning, kärlek och sex.

Undervisning och arbetsformer

  • Samtal, egna reflektioner, EPA runt frågor som handlar om sex och relationer
  • Jobba med olika uppgifter med hjälp av boken Spektrum biologi - sex och relationer och Digilär.se Biologi - fortplantning, kärlek och sex. 
  • Se filmer från www.sli.se

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback