Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Tema Deckare

Tunaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 5 november 2020

Du har säkert sett och läst om dem - de bistra poliserna som sent på natten får ta emot samtal om ond, bråd död. Den ena ledtråden leder till den andra och så småningom får vi alla veta vem den skyldige är. Människans behov av spänning tycks aldrig sina och i deckarvärlden tar den aldrig slut!

Mål

Målet med arbetsområdet är att du kan

  • känna igen vad som är typiskt för en deckare,
  • planera och skriva en deckare med ett brott, ett motiv, villospår, ledtrådar och lösning,
  • göra person- och miljöbeskrivningar,
  • skriva dialoger
  • läsa en deckare och svara på frågor om den. 
  • skriva en nyhetsartikel

 

Arbetssätt och redovisning

Under arbetets gång kommer vi att

  • gå igenom vad som är typiskt för en deckare, 
  • skriva en deckare som följer de genretypiska dragen,
  • läsa en deckare samt svara på frågor kring om den,
  • skriva en nyhetsartikel

Visa din kunskap - Bedömning

Du kommer att bedömas genom din deckare samt de uppgifterna som du hör under temaarbetets gång.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback