Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Fysik

·

Årskurs:

5 - 6

Konstruktion - brobygge

S:t Jörgens skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 21 september 2020

Vi kommer på vårt läger att lära oss vad som menas med hållbara konstruktioner. Diskutera olika val av material och vilka konstruktioner som är bäst lämpade för att bygga en bro.

Syfte med arbetet är att du ska utveckla din förmåga att:

förstå och kunna en del om olika materials egenskaper. Vilka materialval är bäst för att bygga en bro som vi vill använda under många hundra år framåt i tiden.

Kunna berätta hur vi historiskt tidigare byggt broar och vilka materialval vi hade tillgång till då.

Att kunna göra en ritning för att förstå varför det är så viktigt att alla mått och detaljer ska finnas med.

 

Så här ska vi arbeta!

I grupp kommer vi att bygga den magiska triangeln och jämföra med andra modeller.

Planera och bygga en bro. Varje grupp har ett visst material att tillgå.

En ritning ska komplettera ert arbete.

 

Det här kommer att bedömas:

Hur ni dokumenterar och reflekterar - enskild uppgift

Ritning - Individuell och gruppuppgift

Presentation och test av bro - Gruppuppgift

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.

Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Matriser i planeringen
HT-20 Tk åk 6 - Brobygge
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback