Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

2 - 5

Die Reise

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 21 september 2020

Hur länge har människorna egentligen rest med tåg? Hur ser det på centralstationen i Berlin? Och vart skulle du vilja resa någon gång? De här veckorna pratar vi om resandet, både verkliga resor och resor i fantasin. Vi repeterar också lite stavningsregler och ordklasser.

 

 

 

 

 

Modul

In der Stunde

1

● Mündlich: Was ist eine Reise? Was ist der Unterschied zwischen Ausflug und Reise? Seid ihr dieses Jahr verreist, oder habt ihr „Urlaub auf Balkonien“ gemacht?

● Fantasiereise mit offenem Ende

 Schreibt die Geschichte zu Ende

 

 

2

Die Eisenbahn

● Film „Oli im ICE-Werk“

● Mündlich: Wie findet ihr Zugfahren? Seid ihr schon mal in Deutschland mit dem Zug gefahren? Was ist ein ICE? Was meint ihr: Wie lange gibt es eigentlich schon Eisenbahnen?

● AB Wortarten erkennen

● Sachtext lesen: „Der erste Zug“

● Fragen zum Text besprechen und Infos im Text mit verschiedenen Farben unterstreichen (Textverständnis)

● ICE basteln

  • Wiederholung Ei und ie

3

Am Bahnhof

● Film ”Oli am Hauptbahnhof”

● Mündlich: Wie soll ein guter Bahnhof sein?

● AB Adjektive

● Sachtext „Der schönste Bahnhof“

● Unterstreiche alle Adjektive und schreibe sie auch in die Tabelle.

  • Wiederholung ch sch

 

● AB Suchsel Verkehrsmittel

4

Auf Reisen

● Wir „besuchen“ eure Wunschreiseziele mit Google earthview und Google streetview

● Kleines Diktat Thema Postkarte

● Postkarte schreiben

  • Wiederholung eu au
  • AB Postkarte schreiben und malen

 

 

 

.

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

Muntligt berättande för olika mottagare.

Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen
Kunskapkrav modersmål åk 1-6 Tyska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter