Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - elevens val

·

Årskurs:

7

Vale 7. Kapitel 1-3

Maria Parkskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 21 september 2020

Arbetsbeskrivning: Vi arbetar med Vale!:7 kap 1-3 text- och övningsbok. Mål: *Berätta om sig själv och fråga andra Tillhörande grammatik. *Talen 0-100 *Färger. *Veckodagar . *Prov V.39 (Skriftligt)

Målet med undervisningen är att utveckla;

Målet med undervisningen är att utveckla följande förmågor:

Undervisningens innehåll på lektionerna

*Att läsa och översätta olika texter.

*Grammatik.

*Läsförståelse.

*Hörförståelse.


Läroplanskopplingar

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Ht:2019 Spanska Åk:7