Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

8

Religion - Islam

Degebergaskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 21 september 2020

Islam - syskonreligion till kristendom och judendom

Vi kommer att lära oss mer om religionen Islam och islams grunder. Kunskaperna kommer att bedömas vid ett skriftligt test. Testen på E-nivå inleder och sedan tar vi testen för högre nivåer.

Jag kommer att dela arbetsuppgifter och sammanfattade genomgångar med er i vårt google classroom. Där lägger jag också bildstöd.

 


Läroplanskopplingar

Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.

Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback