Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2

Svenska åk 2A

Backaskolan F-3, Härryda · Senast uppdaterad: 25 september 2020

På lektionerna i svenska i årskurs 2 kommer du både att få läsa och skriva mycket. Du kommer få lära dig olika lässtrategier som gör det enklare för dig och du kommer få skriva olika typer av texter.

Syfte med undervisningen

 

 • Syftet med undervisningen i årskurs 2 är att du ska utveckla din läsning och din förståelse av texter, samt din förmåga att kommunicera i tal och skrift. 

 

Så här kommer vi att arbeta

 

 • Läsa självständigt och för andra. 

 • Läsa olika sorters texter och skriva till bilder. 

 • Arbeta med olika lässtrategier som gynnar läsningen. 

 • Arbeta med läsförståelse. 

 • Skriva både på iPad och för hand och att då träna på att använda stor bokstav, skiljetecken och mellanrum.

 • Berätta och beskriva muntligt. 

 • Arbeta med muntliga samt skriftliga instruktioner. 

 • Arbeta med språkliga delar så som till exempel ordklasser. 

 

Det här ska du lära dig

 • Olika lässtrategier.

 • Skriva både faktatext och berättande text samt kunna gå tillbaka och ändra för att göra min text tydligare. 

 • När jag skriver använder jag stor bokstav, mellanrum och skiljetecken. 

 • Jag kan hålla en kortare muntlig presentation för klasskompisarna. 

 

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

 • Spågumman 

 • Detektiven

 • Konstnären 

 • Cowboyen 

 • Reportern 

 • Genre 

 

Så här kan du visa dina kunskaper

 • Vara aktiv i diskussioner både i större och mindre grupper. 

 • Vara aktiv vid utförande av uppgifter, både självständigt och i grupp. 

 • Skriva både på iPad och för hand.

 • Läs igenom de texter du skriver och se om du tycker att något behöver ändras. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback