Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Bild, Matematik, NO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

F

Min bok

Kristinelundskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 2 november 2021

Vi jobbar med "Min bok" under läsåret i F-klass.

Under läsåret i F-klass kommer vi att jobba med "Min bok.

Då eleverna efterfrågar att få skriva själva, samt att ha en "egen bok" vill vi genom detta arbete ge eleverna ännu mer bokstavskännedom, och fortsätta att väcka intresset för skriftspråk och läsning. Vi vill också göra eleverna nyfikna på nya saker som ligger inom förskoleklassens lärande. Vi jobbar med "Min bok" 3- 5 gånger per vecka.


Undervisning.

Så här ska vi arbeta:

 

  • Först ges en förförståelse i form av en bild, en film, bok, utelektion, upptakt till ett tema arbete m.m.
  • Återkoppling/reflektion/samtal kring lärandet.
  • Efter löper en instruktion kopplat till innehållet.
  • Instruktionen ges på tavlan, eleverna skriver och ritar efter sin förmåga.

 


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.

ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,

stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,

stimulera, handleda och ge extra anpassningar eller särskilt stöd till elever som har svårigheter

utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,

svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,

svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.

Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback