Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

6

Sh Massmedia år 6

Lunds skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 21 september 2020

Beskrivning av arbetsområdet Detta arbetsområde ska bidra till att du får en inblick i vilka olika massmedier som finns i vårt samhälle och hur de fungerar. Du ska också få tillfälle att reflektera över reklamens påverkan på oss människor samt kunna ta ställning till vilka skriftliga källor som är trovärdiga eller inte.

MÅL Det här ska du kunna

Efter avslutat arbete ska du:

- Ge exempel på olika typer av massmedier.
- Kunna förklara hur vi människor kan bli påverkade av massmedier och reklam
- Kunna fundera och reflektera över vilka skriftliga källor som är pålitliga eller inte. (Veta vilken information man kan lita på).

Genomförande

Vi kommer att arbeta på följande sätt:
- Lärargenomgångar
- Gemensamt arbete i boken Samhällskunskap s.92-105
- Diskussioner kring reklambilder/reklamfilmer samt internetkällor.
- Kritiskt granskande av källor.
- Bilduppgift till reklam

Bedömning:

Du kommer att bli bedömd på:

- Hur du deltar i diskussioner samt hur du kan förklara hur just du tänker och funderar. 

- Skriftligt prov 

- Bilduppgiften till reklam


Läroplanskopplingar

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback