Skolbanken Logo
Skolbanken

Labbrapport

Solskiftesskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 6 oktober 2020

Vi ska lära oss göra en ordentlig labbrapport.

Vi skall lära oss att skriva en labbrapport som vi fyller i när vi gör experiment.

Anledningen till att vi skriver labbrapporter är att andra skall kunna återskapa experimentet och få samma resultat som vi fått ut. 

I våra labbrapporter skall följande rubriker vara med:

Vad skall vi göra? (Syfte och metod)

Material

Vad tror du kommer hända? (Hypotes)

Vad hände? (resultat)

Varför hände det?

 

Vill man lära sig mer kan man följa länken nedan och kopiera den

https://xn--lxhjlp-buad.nu/guider/skriva-labbrapport/ 


Läroplanskopplingar

jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,

söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,

genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Olika vädertyper och väderfenomen. Hur de kan observeras och mätas över tid.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.

Livscykler hos några växter och djur.

Överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid.

Vattnets olika former; fast, flytande och gas. Vattnets betydelse för liv på jorden.

Materials egenskaper och hur de kan sorteras och delas in efter till exempel hårdhet, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.

Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.

Ekosystem i närmiljön och hur växter och djur samspelar med varandra och med miljön. Fotosyntes och förbränning.

Vattnets kretslopp i naturen och samhällets vattenanvändning.

Människan beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.

Fältstudier, experiment och sorteringar samt hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.

Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.

Tolkning och granskning av information med koppling till naturvetenskap, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Labbrapport

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback