Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Livsåskådningar och livsfrågor

Eriksbergsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 8 mars 2022

Utöver våra fem världsreligioner finnes det hundratals andra livsåskådningar. En livsåskådning kan vara religiös (som i världsreligionerna) eller sekulär. I detta arbetsområde kommer du att få fördjupa dig i någon livsåskådning och höra redovisningar om andra. Du får också fundera över din egen livsåskådning.

Arbetsområdets innehåll:

1. Samtal och övningar kring olika livsåskådningar.
2. Olika tro/livsåskådningar vi känner till och inte känner till och val av fördjupning.
3. Studifilm Religion  och andra livsåskådningar: Vad är religion?, religion och identitet
4. Genomgång och arbetsuppgift av källor i religion
5. Fördjupningsarbete
6. Skriva om källorna
7. Redovisa för klassen

 

 

Vi kommer att arbeta med:

 

Olika livsåskådningar 

 

Olika stora frågor om livet 

 

Olika sätt att se på världen och skapelsen

 

Hur tro och vetenskap är olika och lika

 

Olika ord och begrepp 

 

Att själv reflektera över sin egen livsåskådning och jämföra med någon annans

 

 

Arbetssätt:
genomgång, diskussion, fördjupningsarbete, filmavsnitt

 

Arbetsmaterial: 

lärargenomgång med powerpoint, ne.se, studi.se, läroboken


Så visar du dina kunskaper:
Genom att delta i diskussioner och arbetsuppgifter, redovisning, inlämning av källor.


Läroplanskopplingar

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.

Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.

Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Matriser i planeringen
Exempel på hur kunskap kan synas
Uppgifter
Källkritik: skriftlig uppgift
Etiska modeller
Livsåskådning
Livsåskådningar. Källförteckning

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback