Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Noveller: ett läs- och skrivprojekt

Getingeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Vi kommer under några veckor att arbeta med noveller, få lära er genrens struktur och därefter med hjälp av kamratrespons skriva en egen novell. Ni kommer även få träna inför det muntliga nationella provet i svenska som sker i höst.

Syfte och mål

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda språket som ett medel för att formulera och uttrycka känslor, tankar och gestaltande beskrivningar av karaktärer och miljöer.

Undervisningen ska även stimulera intresse för läsande och skrivande samt stärka deras tilltro till sin egen språkliga och kommunikativa förmåga.

Syftestext från Lgr 11

”Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,”

Så här arbetar vi för att nå målen

I detta arbetsområde ingår både att läsa och reflektera över noveller samt att skriva en egen novell. Arbetet kommer att ske både i grupp och enskilt.

 Vi läser och analyserar gemensamt några utvalda noveller:

"Att döda ett barn" av Stig Dagerman (+ titta på filmatiseringen)

"Pälsen" av Hjalmar Söderberg

"Ett halvt ark papper" av August Strindberg

"Duell i sal 17" av Mikael Niemi

Vi arbetar tillsammans med i novellhäftet som innehåller både mindre uppgifter som tränar din skriftliga förmåga samt kända noveller du bör känna till och kunna analysera.

Du kommer att få skriva en novell utifrån "novellrecept" och utifrån de kunskaper du fått genom genomgångar och övningar.

Innan novellen lämnas in för bedömning ska du ge och få kamratrespons utifrån givna kriterier.

Ni kommer även att föra diskussioner i smågrupper kring olika texter som förberedelse inför nationella proven i svenska.


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Matriser i planeringen
Kopia av Halmstad Svenska - Kunskapskrav åk 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter