Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7

Minoritetsspråk

Mörsils skola F-9, Åre · Senast uppdaterad: 28 september 2020

Sedan år 2000 finns det fem erkända nationella minoritetsgrupper i Sverige (samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar). Det är riksdagen som har bestämt vilka grupper som ska räknas som nationella minoritetsgrupper. Lagstiftningen anger ett antal rättigheter för dem som tillhör en nationell minoritet. De viktigaste rättigheterna är delaktighet, möjligheten att få använda sitt språk och rätten till kultur.

Minoritetsspråk

Vad?

Vi ska arbeta med Sveriges fem nationella minoritetsspråk. Du ska lära dig om:

  • Språkens ursprung
  • Språkens plats i svenska samhället
  • Lånord från de olika minoritetsspråken 
  • Språklagen

Hur?

  • Enskilt- och grupparbete, muntlig redovisning i smågrupper
  • Material: film, genomgångar och själv söka information
  • Momentet sker i samarbete med SO (redovisning)

 

När?

Vecka 40-43

  • Vecka 40-41 Uppstart, genomgång/introduktion. Eget arbete i syfte att erhålla grundkunskaper. 
  • Vecka 41-42 grupparbete
  • Vecka 43 Redovisning

 

Bedömningsuppgift: Grupparbete. Du kommer att indelas i arbetsgrupper, så kallad expertgrupper. Varje arbetsgrupp tilldelas en minoritetsgrupp (fördjupningsområde). Arbetsformen ställer krav på samtliga gruppmedlemmar (alla jobbar/bidrar, gör sitt bästa för gruppen, kan sitt ämne). Arbetet redovisas i tvärgrupper (där varje grupp innehåller experter från samtliga nationella minoritetsgrupper, totalt fem personer). Varje medlem redovisar sin grupps arbete med hjälp av Google presentation.

Mer info se instruktioner Google Classroom.


Läroplanskopplingar

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback