Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

6

NO- "Rörelse och kraft"

Tollarps skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 12 november 2020

När vill jag ha mycket friktion och när vill jag hellre ha lite friktion?

Övergripande mål

·

Dina mål

  • Förklara vad som menas med kraft och rörelse 
  • Ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen.

Begrepp att kunna förklara: kraft, rörelse, gravitation, tyngdkraft, dragningskraft, motkraft, friktion, tyngdpunkt, centripetalkraft, accelerera, retardera, fritt fall, hastighet.

 

Arbetsformer

Vi använder oss av arbetshäfte, titta på filmer, laborera och diskussioner.

Redovisningsform

Skriftlig diagnos när arbetsområdet är slut.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Matriser i planeringen
Åk 6 "Rörelse och kraft"
Uppgifter
Områdesplanering.

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback