Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 4

Språk / högläsning

Sagolandets förskola, Hörby · Senast uppdaterad: 13 september 2021

Sagolandets fokusområde 2020/2021 är språk, detta kommer vi att jobba med genom bland annat högläsning, takk-tecken, sånger, våra samlingar med mera.

Nationellt mål:
Lpfö-18

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften," (Skolverket, Lpfö 18 reviderad 20). 

SMART-mål

 • Vi vill utveckla våra samlingar tillsammans med barnen genom olika aktiviteter kring språk. 
 • Vi vill jobba med barnens läsförståelse genom högläsning

Syfte:
Varför gör vi detta?

 • Vi vill utveckla barnens ordförråd
 • Vi vill uppmuntra barnen till att läsa och utveckla deras intresse för böcker.
 • böckers värde - att man ska vara rädda om böckerna. 

Innehåll:
Vad ska undervisningen innehålla?

 • Högläsning av olika böcker utifrån barnens intresse men även utifrån kompisböckerna som är vårt värdegrundsarbete. 
 • Fokus på våra samlingar
 • Sångstunder
 • Flerspråkighet, annat modersmål. 
 • Takk-tecken. 
 • Vi ska läsa böcker både i den spontana och planerade verksamheten.
 • Vara närvarande och följa upp barnens intresse då de väljer att ta en bok och då sätta sig och läsa med barnen. 

 

Reflektion och Analys
(Pedagogers och barns perspektiv)

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback