Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Retorik och argumentation

Häggvallskolan, Tjörn · Senast uppdaterad: 9 september 2021

I många situationer är det viktigt att kunna göra sin röst hörd och framföra sina åsikter på ett tydligt sätt. Under några veckor kommer vi att lära oss mer om retorik, dvs hur man planerar och genomför en muntlig redovisning med hjälp av retorik. Du kommer också att få träna på att framföra dina åsikter i text genom att skriva en argumenterande text; ett debattinlägg.

 

Syfte:

 

  • att träna på att formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • att träna på att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • att träna på att söka information från olika källor och värdera dessa

 

Preliminär lektionsplanering:

 

Måndag

Tisdag

Torsdag

v. 36

 

Introduktion uppgift

 

Retorik och argumentation, genomgång

Förbered en muntligt argumentation, förslag på ämnen

v. 37

Korta, muntliga uppgifter

 

Genomgång retorik

Genomgång och instruktion argumenterande text

 

Förslag på ämnen, start/tankekarta

Läsa/analysera

Argumenterande texter

 

Analys av texttyp och modellerande

v. 38

Studiedag

Val av ämne, insamling av fakta

 

Skriva utkast

Skriva utkast

v. 39

Skriva utkast

Skriva rent + inlämning

Buffertlektion

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter