Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Språk

De la Gardie förskola, Hörby · Senast uppdaterad: 28 september 2020

Vi kommer att arbeta aktivt med barnens språkutveckling.

Nationellt mål:
Lpfö-18

Syfte:

Vi vill utveckla barnens språk för att de ska kunna göra sig förstådda och för att de ska förstå andra.

Innehåll:

Undervisningen kommer att innehålla mycket sagor, både traditionell sagoläsning men också dramatisering av sagor, tex med hjälp av flanosagor och sagopåsar.  Vi tänker arbeta med munmotorik och olika språkljud. 

Vi kommer också att jobba med ordförståelse, begrepp tex motsatser, lika/olika, prepositioner.

 

 

Reflektion och Analys
(Pedagogers och barns perspektiv)

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback