Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4

Skog, svampar och näringskedjor

Oxledsskolan F-6, Partille · Senast uppdaterad: 27 augusti 2022

Omkring oss har vi massor av träd. Bland dem lever både svampar och stora och små djur. I det här området får vi lära oss en del om hur de samverkar med varandra...

Vad?

Vi kommer att lära oss om:

 • lövträd och barrträd
 • svampar
 • nedbrytare
 • näringskedjor, rovdjur och bytesdjur
 • hur växter sprider sina frön
 • Allemansrätten
 • hur man beskriver och förklarar.
 • hur man gör undersökningar och dokumenterar undersökningar.
Ord och begrepp:
barrträd, lövträd, blandskog, svamp, mycel, nedbrytare, gråsugga, näringskedja, rovdjur, bytesdjur, kretslopp, fröspridning 
 

Hur?

Genomgång av läraren. 

Läsa i böcker och se på film.

Samtal och diskussioner.

Anteckna och göra övningar. 

Göra undersökningar om tex gråsuggor

 

Bedömning

Din lärare kommer bedöma

 • vad du kan om några trädarter, svampar och näringskedjor (faktakunskaper) 
 • hur du beskriver och förklarar
 • hur du använder de ord och begrepp vi arbetat med
 • hur du deltar i samtal och diskussioner på lektionerna
 • hur du genomför undersökningar och dokumenterar dem

Läroplanskopplingar

Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.

Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.

Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Några upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Eleven visar grundläggande kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla biologiska samband i naturen och människokroppen.

Eleven använder information som rör biologi för att med viss naturvetenskaplig underbyggnad föra resonemang i frågor som rör miljö och hälsa.

Eleven söker svar på frågor genom att utföra systematiska undersökningar på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven värderar resultaten och beskriver på ett enkelt sätt undersökningarna.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback