Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Teknik, Matematik

·

Årskurs:

2

Programmering

Noltorpsskolan F-3, Alingsås · Senast uppdaterad: 24 september 2020

Vi kommer under några veckor lära oss om enkel programmering. Vad är programmering? Vilka föremål är programmerade?

Målet är att eleverna ska lära sig:

- vad programmering är och vilka föremål som är programmerade

-vad är en robot

-vad är en bugg

-vad är en algoritm

- olika begrepp som hör till programmering

- hur man programmerar på ett lekfullt sätt

För att eleverna ska lära sig detta kommer de:

-titta på olika filmer ur serien "Programmera mera"

-diskutera i liten grupp

-jobba med stenciler

-få programmera en kompis med hjälp av olika instruktioner.  

-koda sitt eget namnhalsband med hjälp av datorspråket

-utföra lapprogrammering av en hälsning

 

Eleverna visar sina kunskaper genom att:

- Vara delaktig i diskussioner och aktiviteter under lektioner.

-Visa förmågan att samarbeta och lösa problem med hjälp av vardaglig teknik.


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback