Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

6

Hola!

Länna skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 24 september 2020

Hur frågar jag vad någon heter på spanska? eller var personen bor?, hur svarar jag på frågor som en spansktalande kan ställa till mig? det får du veta och lära dig under området HOLA!

Hola!

Under ca 5 veckor kommer vi att arbeta med den muntliga interaktionen, dvs att vi kommer att lära oss att ställa frågor, söka information och även kunna svara på frågor och ge information.

Fokus kommer det att bli lära-känna frågor och svar. 

Vi kommer att framföra dialoger genom att spela lite teater och öva på verklighetsliknande situationer

 


Läroplanskopplingar

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.

Olika former av samtal och dialoger.

Sånger och ramsor.

Enkel information och enkla meddelanden.

Språkliga företeelser i det språk eleven möter, med betoning på uttal och intonation samt sambandet mellan skrift och uttal.

Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.

Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.

Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester och frågor.

Språkliga företeelser för att förtydliga kommunikationen med betoning på uttal och intonation.

Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.

Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.

Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.

Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.

Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.

Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.

Dessutom kan eleven använda sig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Español interaktion och dialog