Skolbanken Logo
Skolbanken

Matematik

Solbackens förskola, Malmö stad FSK · Senast uppdaterad: 24 september 2020

Matematik

Matematik:

Vi arbetar med matematik genom att räkna och benämna siffrorna hela tiden under till exempel samling, matsituationer, eller under den fria leken. Under matsituationer brukar vi räkna tillsammans med barnen hur mycket frukt vi ska dela ut och under samlingarna gör vi räkneövningar till barnen där det själva får tänka ut och räkna. Vi skriver även ut målarblad på siffror där barnen får rita på en siffra och lära sig bekanta en siffra åt taget samt samtala om siffran. Vi har även papper tillgängligt på avdelningen med att skriva upprepande siffror där det kan träna att skriva en siffra.


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter