Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

5

Svenska, Lyrik/Dikt/Poesi

Björndammens skola F-6, Partille · Senast uppdaterad: 24 september 2020

Har du läst poesi någon gång? Har du skrivit en dikt? Du kommer att få läsa poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Du kommer också få skriva dikter utifrån olika metoder samt tillverka egna målningar/bilder som förstärker diktens uttryck.

Syfte
Arbetet syftar till att utveckla följande förmågor:

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

Centralt innehåll
För att utveckla ovanstående förmågor tar vi hjälp av följande centrala innehåll:

  • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. 

  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Kunskapskrav
Efter arbetsområdets slut ska du visa:

  • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen

  • Eleven kan skriva dikter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. 

  •  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

 

Arbetssätt

Vi läser poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Vi skriver dikter utifrån olika metoder. Vi  kombinerar våra dikter med att egentillverkade målningar/bilder för att förstärka diktens budskap. 

 

Bedömning

 

Elevens slutgiltliga produkt (dikter med tillhörande bilder) bedöms utifrån ovanstående kunskapskrav. Elevens läsförståelseförmåga samt förmågan att tolka och beskriva sin upplevelse av läsningen bedöms fortlöpande under arbetets gång.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback