Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

JAGET - med Hjärtrud

Sjödalen , Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 24 september 2020

Under Ht 2020 kommer vi arbeta med temat : Jaget. Hur ser jag ut? Hur ser du ut? Vad är våra likheter? Och vad är våra olikheter?

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga,

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

  Öka barnens förståelse för regler och rutiner på avdelningen

 • Ge möjlighet till att stärka barnens självkänsla och trygghet.
 • Ge barnen en ökad förståelse för likheter och olikheter hos individen
 • Varför? (Syfte med undervisningen)

Att öka barnens självkänsla och trygghet i gruppen samt förstå regler och rutiner

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

Vi ska titta på oss själva och se om vi ser några likheter eller olikheter.

 Vi ska lära barnen regler och rutiner inom normer och värden. 

 Arbeta med hur man är en bra kompis, med dom 10 små kompisböckerna.

Öva oss genom olika regellekar, samarbetslekar/ övningar

 

Vi kommer bjuda in Hjärtrud i våra samlingar där vi övar på namnsånger, pratar om Barnkonventionen, Pratar om att ta hänsyn till andra, prata om känslor. 

Vi kommer göra en språk/Känslor påse där just jaget kommer in.

Vi dokumenterar på väggarna inne på Ejdern, på Unikum; i barnens lärlogg och på Ejderns lärlogg. 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

 •  Vi kommer kontinuerligt att reflektera kring våran dokumentation tillsammans med barnen. 
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

För hela gruppen som delas i mindre grupper

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

  Av både Tavga och Anna

   

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback