Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Miljö, människor och hållbar utveckling åk 9

Vifolkaskolan 7-9, Mjölby · Senast uppdaterad: 24 september 2020

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". (Brundtlandkommissionen 1987)

Mål:

Eleven ska få kunskaper om och utveckla sina förmågor att resonera, beskriva samband, argumentera, undersöka samt förhålla sig källkritiskt kring hållbar utveckling. 

Så här ska vi arbeta:

Under detta arbetsområde kommer vi använda flera olika arbetssätt för att nå målen.

  • Teorigenomgångar
  • Eget arbete
  • Klassrumsdiskussioner
  • Skrivuppgift, argumentation

Det här ska bedömas:

Bedömningen kommer att ske genom en uppsats.

Hela arbetsområdet sker tillsammans med kemin och texten kommer att bedömas i både svenska och kemi. 


Läroplanskopplingar

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.

Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen
Utredande text
Uppgifter
Utredande text om hållbar utveckling