Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

6

Blockhusruta

Britsarvsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 24 september 2020

I det här arbetsområdet får du arbeta med återbruk och lära dig en lappteknik som heter blockhusruta, både i trä och textil.

Konkretiserade mål

Du ska (textil)

 • välja lappar till din sömnad.
 • kunna trä symaskinen.
 • sy raksöm med 1 cm sömsmån.
 • fästa tråden i början och slutet av varje söm.
 • kunna följa arbetsbeskrivningen.
 • välja att göra en grytlapp eller en kudde av din blockhusruta.
 • välja baksida och fyllning samt sy ihop med smygstyng.
 • skriva din slöjdrapport när du är klar.

Du ska (trä)

 • välja olika träslag och forma din blockhusruta.
 • klippa till faneret vinkelrätt och rakt.
 • få dem att ligga kant i kant i din blockhusruta.
 • limma och använda tvingar.
 • kunna forma en ram av lister som du sågar till med gersågen.
 • skriva din slöjdrapport när du är klar.

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att....

- använda redskap, handverktyg och symaskinen på ett säkert och bra sätt och benämna dem med sina rätta namn.

- jobba utifrån slöjdarbetets olika delar och se hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

-  ta ansvar för ditt lärande.

- slutföra uppgiften och skriva en slöjdrapport.

 


Läroplanskopplingar

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris i slöjd på enklare svenska för åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback