Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

3 - 6

Grammatik och stavningsregler åk 4

Ingaredsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 24 september 2020

Eleverna ska få arbeta med svensk grammatik, ordkunskap och rättstavning. Syftet med detta är att eleverna ska få en större förståelse för det svenska språkets uppbyggnad och utifrån denna kunskap utveckla sin förmåga att använda sig av språket.

Syfte med undervisningen

Eleverna kommer att arbeta med ett antal områden kopplade till det svenska språket. De ska få möjlighet att utveckla det svenska språket både muntligt och skriftligt genom både grammatik, ordkunskap och rättstavning. Grammatiken ska hjälpa eleverna att förstå det svenska regelsystemet, hur orddelar kombineras för att skapa förståeliga satser och meningar. Ordkunskapen ska ge eleverna en större förståelse för ords betydelse och i vilket sammanhang de används. Rättstavning ska utveckla elevernas stavningsförmåga.

Det här ska vi göra:

- genomgångar

- arbeta med ordklasserna substantiv, adjektiv, verb och prepositioner. Detta genom gemensamma övningar, grupparbete samt enskilt arbete.

- övningar för att träna stavningsreglerna för lång och kort vokal, j-ljuden, tj-ljudet, sj-ljudet och å och ä-ljudet.

Det här kommer eleverna bedömas på:

din förmåga att:

- förstå substantivens uppbyggnad samt kunna beskriva vad ett substantiv är (singular, plural, obestämd, bestämd, konkreta och abstrakta)


- förstå adjektivens uppbyggnad samt kunna beskriva vad ett adjektiv är (komparera)


- förstå verbens uppbyggnad samt kunna beskriva vad ett verb är (tempus)


- kan stava många av de vanligaste ljudstridiga orden rätt.

 


Läroplanskopplingar

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Matriser i planeringen
Grammatik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback