Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Årstidsväxlingar i naturen

Håsta skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 24 september 2020

Vi kommer att följa naturens årstidsväxlingar, vad som händer med djur och växter, hur allt anpassar sig efter årstiderna.

Syfte

Syftet är att få kunskap om årstidsväxlingar i naturen och vad som händer med djur och växter i närmiljön under de olika årstiderna samt att få en förståelse för olika samband i naturen i form av livscykler och näringskedjor.

Mål

Du skall kunna namnge, ordningsplacera och kort beskriva våra fyra årstider.

Du skall få en förståelse för och ge enkla exempel på vad som händer med några av våra växter och djur i vår närmiljö, hur de lever och anpassar sig efter årstiderna.

Du skall samarbeta i par eller grupp och utföra praktiska uppgifter utomhus.

Du skall på ett enkelt sätt dokumentera det du observerat.

Arbetssätt

Vi observerar och undersöker ute i naturen.

Vi dokumenterar och samtalar kring det vi upptäckt.

Vi läser och diskuterar texter och tittar på filmer och bilder.  

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att;

  • redogöra för årstiderna och växlingarna mellan dem
  • berätta om vad som händer i naturen under de olika årstiderna
  • i gruppen redogöra för dina tankar och kunskaper
  • delta i klassens gemensamma diskussioner
  • delta i de praktiska uppgifterna i naturen

Läroplanskopplingar

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback