Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Bild

·

Årskurs:

2

Bildanalys åk 1-3

Provskola - grundskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 24 september 2020

Vi undersöker bilder

Syfte

 

Centralt innehåll

 

 

Kunskapskrav

 

Elevdel:

Konstverket "Det flygande paret" av Marc Chagall har satt i gång tankar hos många människor runt om i världen. Vad vill bilden säga? Vad känner du inför konstverket? Dessa frågor kommer vi att resonera kring och du kommer också att få arbeta med akvarellteknik.

Konkreta mål:

Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att:

  • utifrån ett konstverk kunna göra en bildanalys
  • skapa bilder med akvarellteknik

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att: 

  • själv göra en bildanalys av ett konstverk/bild. Det kommer du att göra med hjälp av frågor du får av läraren.
  • göra en egen version av konstverket "Det flygande paret" där du använder dig av akvarellfärger.
  • använda dig av akvareller för att få fram nyanser.

Undervisning:

Tillsammans tränar vi på att se vilket budskap vi tror att konstnären vill få fram med sitt konstverk/bild. Vi kommer att utgå i från Marc Chagall "Det flygande paret" och prata om uttryck och innehåll i bilden. Vi kommer att träna vidare genom att prata runt andra konstverk och bilder. Vi kommer bland annat att diskutera vilket syfte bilderna har och hur bilderna är uppbyggda. Efter det kommer du själv få göra en bildanalys utifrån dessa frågor:

Vad ser du på bilden? (innehåll)

Hur känner du dig när du tittar på bilden? (uttryck)

Vilka tankar eller minnen får du när du ser på bilden? (kopplingar)

Varför har konstnären målat den här bilden, tror du? (funktion)


Du kommer att få arbeta med att få fram olika nyanser med hjälp utav akvarell. Det kommer vi att träna på genom att exempelvis se hur många olika nyanser kan du få fram genom att späda färgen med mer eller mindre vatten.

Avslutningsvis kommer du att få göra din egna version av "Det flygande paret".


Läroplanskopplingar

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.

Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Bild läxa

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback