Skolbanken Logo
Skolbanken

Svenska

Anpassad Grundskola Lilla Edet, Lilla Edet · Senast uppdaterad: 25 september 2020

Vi kommer att starta upp vårt svenska arbete med att under några veckor skapa ett intresse och en nyfikenhet på vad SVENSKA ämnet innebär för just MIG.

Undervisning och arbetsformer

 

 • Du kommer delta/ta del av samlingar där vi övar turtagning, lyssna och talutrymme
 •  
 • Du kommer träna på alfabetet ljud och namn i grupp och enskilt.
 •  
 • Du kommer få lära dig alfabetets tecken.
 •  
 • Du kommer att få öva på elevnära ordbilder. 
 •  
 • Du kommer att i samlingar öva på veckodagarnas ordbilder, klasskamraternas namnbilder.
 •  
 • Du kommer öva på /lära dig att prata runt bilder enskilt och i grupp.
 • Du kommer efter din förmåga skriva till bild.
 • Du kommer att öva på att forma bokstäver och även använda, dator, communicate in print,symwriter
 • Du kommer låna, läsa/ titta  lyssna på olika texter typer, sago, faktatexter.
 • Du kommer efter dina förutsättningar skriva ordbilder.
 • Du kommer att se på filmer, spela spel som tar upp ämnet.
 • Du kommer att dokumentera på olika sätt.
 •  
 • Dina förmågor visar du genom att:

  •  
  • Din kommunikativa förmåga tränar du när du aktivt deltar i arbetet.
  •  
  • Du ställer frågor och lyssnar på läraren och kamrater och deltar i samtal.
  • När du uttrycker dina tankar och åsikter och samtalar om ämnet.
  • När du använder/ lär dig nya ämnesspecifika ord begrepp och symboler
  • Din Sociala förmåga tränar du genom att arbeta i grupp.

 

 •  
 •  

 

 


Läroplanskopplingar

Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.

Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.

Kommunikations- och samtalsregler. Turtagning och talutrymme.

Ordbilder i närmiljön samt utifrån elevens erfarenhet och intresse.

Alfabetet och samband mellan ljud och bokstav.

Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter för barn.

Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.

Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.

Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.

Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.

Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.

Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback