Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Geografi åk 7: Klimat

Sundbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 16 september 2021

Varför ska vi läsa detta? Det är bra att ha en god omvärldskunskap! Under detta arbetsområde ska du få lära dig om jordens alla klimattyper samt vad som påverkar klimatet. Du kommer också att få kunskaper om den globala uppvärmningen samt få möjlighet att fundera över vad du kan göra för att leva på ett hållbart sätt.

Tidsperiod: v 38-41

Kunskapsmål för arbetsområdet - Du ska:

 • Känna till de olika klimatzonerna och vad som kännetecknar dessa.
 • Kunna avläsa och tolka klimatdiagram.
 • Kunna förklara vad som bestämmer och påverkar klimatet i ett område.
 •  Kunna resonera kring orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar. Du ska också kunna ge exempel på olika lösningsförslag.
 • Lära dig ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi på olika sätt.

Undervisningen och arbetssätt:

Du kommer lära dig genom gemensamma genomgångar med klassrumsdiskussioner, gruppuppgifter, individuella arbetsmoment med arbetsblad samt läroboken och kartbok. Vi ser även på film som förklarar ämnesområdet.

Geografibok: s. 87-103.

 

Bedömning:

Vi kommer bedöma dina kunskaper genom ett prov samt muntlig aktivitet under lektionerna.

           Prov: 7A och 7B onsdag 13/10, 7C fredag 15/10

 

 

Geografiska begrepp - att förstå och kunna förklara:

 • Klimat
 • Vegetation
 • Ekvatorn
 • Klimatzon
 • Polarzon
 • Tempererad zon
 • Subtropisk zon
 • Tropisk zon
 • Stäpp
 • Savann
 • Tundra
 • Tajgan
 • Permafrost
 • Kustklimat
 • Inlandsklimat
 • Klimatförändring
 • Växthuseffekt
 • Växthusgas
 • Atmosfär
 • Fossila bränslen
 • Sårbara plats

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Geografi: Klimat
Uppgifter
Läxa till tisdag 28/9
Läxa till tisdag 28/9

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback